For Vårdgivare

Tandvårdshuset tar emot remisser för all form av dentoalveolär kirurgi så som apikalkirurgi, extraktioner, apné men framför allt implantatkirurgi.

Brådskande radiologisk diagnostik

Vi tar även emot remiss för radiologisk diagnostik med panorama och CBCT. Vi kan erbjuda tid samma dag om det skulle vara bråskande.

I remissen bör det förutom patientens kontaktuppgifter även framgå vilket område som skall exponeras.

Remisser kan skickas via C-takt link ( PG dental), telefon och per e-post.